อัตราค่าจัดส่งสำหรับประเทศในเอเชียแปซิฟิก

เราจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก! สำหรับลูกค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ การสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดส่งภายใน 3-7 วัน โปรดทราบว่าเราจัดส่งสินค้าเฉพาะในวันทำการเท่านั้น โดยไม่เตรียมสินค้าในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การจัดส่งแบบมาตรฐาน

เราจัดส่งสินค้าแบบมาตรฐานโดยไม่มีค่าจัดส่งและไม่มีขั้นต่ำ สำหรับปลายทางประเทศ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง.

การจัดส่งแบบด่วน

เราจัดส่งสินค้าแบบด่วนโดยไม่มีค่าจัดส่ง สำหรับการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวมตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป สำหรับปลายทางประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเวียดนาม

นอกจากนี้ เรามีส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าในอัตราคงที่ สำหรับการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวมน้อยกว่า 8,000 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตารางนี้

Shipping Options &
Delivery Lead Time
(Excluding weekends & PH)
Express Shipping
Charges Above
8000 THB
Express Shipping
Charges Under
8000 THB
Express Shipping
Charges Under
4000 THB
มาเลเซียตะวันตก การจัดส่งแบบด่วน 3-5 วัน
Standard: 5-7 days
ฟรี 250 THB 650 THB
มาเลเซียตะวันออก การจัดส่งแบบด่วน 3-5 วัน
Standard: 7-14 days
ฟรี 250 THB 650 THB
ฮ่องกง การจัดส่งแบบด่วน 2-4 วัน
Standard: 4-7 days
ฟรี 250 THB 650 THB
ออสเตรเลีย การจัดส่งแบบด่วน 4-6 วัน ฟรี 250 THB 650 THB
บรูไน, จีน,
India, Indonesia,
Japan, South Korea,
มาเก๊า, นิวซีแลนด์,
Philippines, Taiwan
and Vietnam
การจัดส่งแบบด่วน 4-6 วัน ฟรี 800 THB 1600 THB

การจัดส่งระหว่างประเทศ ค่าภาษีและอากร

มาเลเซียผู้ขายรับผิดชอบค่าภาษีและอากร
ฮ่องกง: ไม่มีค่าภาษีและอากรเพิ่มเติม
ออสเตรเลียผู้ขายรับผิดชอบค่าภาษีและอากร
ปลายทางอื่นๆ: ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมศุลกากรและอากรที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียกเก็บโดยประเทศปลายทางที่คุณสั่งซื้อสินค้า หากมีการเรียกเก็บ

โปรดทราบว่าหากปฏิเสธการรับสินค้าเพราะไม่ต้องการรับผิดชอบค่าภาษีและอากร หรือไม่สามารถติดต่อได้ และขนส่งไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ทาง SOJAO จะไม่รับผิดชอบค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน ค่าธรรมเนียมศุลกากร และค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกิดขึ้น