การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็น

ความยั่งยืนก็เช่นกัน

สร้างธุรกิจที่ดีกว่าเดิม

รักษ์โลกด้วยความรับผิดชอบ

เราสนับสนุนเกษตรกรที่รักษ์โลกด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ และร่วมงานกับโรงงานที่ปลอดภัยและมีจริยธรรมในการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ ด้วยการสร้างธุรกิจที่ดีกว่าเดิม

GOTS คืออะไร

Global Organic Textile Standard หรือ GOTS คือ มาตรฐานสากลสำหรับวัสดุสิ่งทออินทรีย์ ซึ่งหมายความว่ากระบวนการผลิตของเรา ตั้งแต่การเลือกเมล็ดฝ้ายจนถึงการทอผ้าปูที่นอนนั้นปลอดสารเคมีเป็นพิษและถูกจริยธรรม

ขั้นตอนของเรา

ดีต่อโลกของเรา

การทำเกษตรอินทรีย์เป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับดิน ไม่ทิ้งยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายลงสู่แหล่งน้ำ และฝ้ายของเราปลูกโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก

ดีต่อเกษตรกร

เริ่มตั้งแต่การปลูกเมล็ดพืชอินทรีย์ที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม ไปจนถึงการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เกษตรกรของเราเลือกใช้วิธีการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

ดีต่อคนทำงาน

คนงานของเราก็ทำงานกับฝ้ายออร์แกนิกที่ปราศจากสารพิษในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายในขั้นตอนการผลิต

ดีต่อคุณ

ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากฝ้ายออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GOTS ปราศจากสารตกแต่งผ้าที่เป็นอันตราย และปลอดภัยจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

1. ปลูกฝ้าย

เติบโตในส่วนที่ดีที่สุด

ฝ้ายออร์แกนิกของเราปลูกที่ประเทศอินเดีย โดยร่วมมือกับครอบครัวเกษตรกรชาวไร่ฝ้ายรายย่อย ที่มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะดูแลดินเป็นอย่างดีที่จะสามารถใช้ปลูกพืชต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน

2. เก็บเกี่ยว

ใช้มือเก็บฝ้ายด้วยความรัก

The long-staple organic cotton is carefully harvested by hand. This preserves the quality of the organic cotton fibres better than harvesting by machine.


3. ถักทอ

ใส่ใจในคุณภาพมากกว่าปริมาณ

เส้นด้ายเส้นเดี่ยวที่ทอจากฝ้ายออร์แกนิกที่มีเส้นใยยาว เป็นด้ายที่นุ่มและทนทาน ยิ่งใช้ยิ่งนุ่ม ยิ่งซักก็ยิ่งนุ่ม

4. CUT & SEW

ปลอดภัยและเป็นธรรม

คนงานของเราทำงานในสถานที่ที่ปลอดภัย และได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การที่คนงานทำงานโดยตรงกับโรงงาน ยังช่วยให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายแอบแฝงและลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย


5. ความพิเศษ

ที่สุดของผ้าปูที่นอน

We're obsessed with only the best for your home. Our organic cotton ผ้าปูที่นอน, towels, ผ้านวมแบบบาง and loungewear are lightweight, long-lasting and super soft.

6. บรรจุภัณฑ์

นโยบายปลอดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายออร์แกนิกของเราถูกจัดส่งไปยังเจ้าของใหม่โดยปราศจากพลาสติก ถูกบรรจุลงในกล่องรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรพิทักษ์ป่าไม้ นอกจากนี้ ถุงผ้ากันฝุ่นที่บรรจุผ้าปูที่นอน ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้มากมาย