ปลอกหมอนข้าง

SIZE ขนาด
BOLSTER CASE 15” x 42"
(38cm x 106cm)