ผ้าคลุมแบบเคเบิลนิต

SIZE ขนาด
ผ้าคลุมแบบเคเบิลนิต 51” x 65"
(130cm x 165cm)