ผ้าปูที่นอนแบบไม่รัดมุม

ขนาดเตียง ขนาด
SINGLE (3.5ft) 71” x 100"
(180cm x 254cm)
QUEEN (5ft) 96” x 106"
(245cm x 270cm)
KING (6ft) 108” x 106"
(275cm x 270cm)