พรมเช็ดเท้าจากผ้าฝ้าย

SIZE ขนาด
Small 20” x 31.5"
(50cm x 80cm)
Large 25” x 37.4"
(65cm x 95cm)