ผ้าคลุมแบบไล่สีมีพู่

SIZE ขนาด
ผ้าคลุมแบบไล่สีมีพู่ 51” x 67"
(130cm x 170cm)