ปลอกหมอนขนาดใหญ่

SIZE ขนาด
LARGE PILLOW CASE 20” x 37"
(50cm x 95cm)