กระเป๋า Tote SOJAO

SIZE ขนาด
กระเป๋าผ้า ความสูง x ความกว้าง x ฐานเปิด
16.5” x 14.6" x 5.9"
(42cm x 37cm x 15cm)