ปลอกหมอนขนาดมาตรฐาน

SIZE ขนาด
STANDARD PILLOW CASE 20” x 30"
(50cm x 76cm)